skip to Main Content
Asocijacija trenera i učitelja skijanja u Bosni i Hercegovini

ASOCIJACIJA TRENERA I UČITELJA SKIJANJA U BOSNI I HERCEGOVINI

U ime ASOCIJACIJE TRENERA I UČITELJA SKIJANJA U BOSNI I HERCEGOVINI i u svoje lično ime, kao predsjednika ATUS-a u BiH, zahvaljujem Vam što ste posjetili našu web stranicu. ATUS u BiH je punopravni član međunarodne asocijacije ski učitelja ISIA. Naša Asocijacija dostigla je predviđene standarde za edukaciju profesionalnih učitelja snježnih sportova.

ASOCIJACIJA TRENERA I UČITELJA SKIJANJA U BOSNI I HERCEGOVINI jedina je organizirana udruga, na nivou Države BiH, koja se bavi edukacijom učitelja skijanja i snowboard-a. Program izobrazbe kadrova uklapa se u standarde međunarodne asocijacije ski učitelja ISIA, sa svim predviđenim normativima.

Sva pitanja ili dokumenti koji su vam potrebni, dostupni su na web adresama: sinisadkovac@gmail.com, skovac@fasto.unsa.ba i veskolazarevic@yahoo.com

Srdačan pozdrav,
Predsjednik ATUS-a u BiH
Dr sci. Siniša Kovač

IZDAVANJE NOVIH LICENCI  – ISKAZNICA
ZA PERIOD 
2022 – 2024

Zahtjev za izdavanje licence 2023

isia
ucitelj1
ucitelj2
ucitelj3
Back To Top