skip to Main Content
Asocijacija trenera i učitelja skijanja u Bosni i Hercegovini

SEMINAR 1

ZA NOVE KANDIDATE KOJI SU POLOŽILI ULAZNI TEST i ULAZNI TEST 2. rok

Majnex – Pale i Bjelašnica (paralelno) 22.01. i 23.01.2022. u 09:00 sati (dva dana ).

 

Back To Top