skip to Main Content
Asocijacija trenera i učitelja skijanja u Bosni i Hercegovini

SEMINAR 1a

SEMINAR 1a  Bjelašnica   29.i 30.01.2022.  Babin do – Benetton

ZA NOVE KANDIDATE KOJI SU POLOŽILI ULAZNI TEST   (nema ulaznog 2. rok)
Back To Top