skip to Main Content
Asocijacija trenera i učitelja skijanja u Bosni i Hercegovini

SEMINAR 2a

Seminar 3
Za nove kandidate sa izlaznim ispitom i seminarom za polaganje za U2 i U3
Vlašič (potencijalno i Kupres)
3-5.03.2023. sa početkom u 10:00

Back To Top