skip to Main Content
Asocijacija trenera i učitelja skijanja u Bosni i Hercegovini

SEMINAR 2

ZA NOVE KANDIDATE KOJI SU POLOŽILI ULAZNI TEST i SEMINAR ZA „UČ.2“ i prvim dijelom seminara za UČITELJA 3 (ISIA)
(četvrtak, petak, subota i nedelja 10., 11.,12. i 13. 02.2022.)

Bjelašnica i Jahorina (istovremeno) – (četiri dana) sa početkom u 09:00 sati.

Pravo pristupa seminaru za rang U2 imaju kandidati koji su položili za U1 2020. godine i ranije.
Pravo pristupa seminaru za rang U3 imaju kandidati koji su položili za rang U2 2021. godine i ranije.
Svi kandidati koji pristupaju za rang U2 i U3 moraju da posjeduju ovjerenu licencu U1 odnosno U2.

Prijave poslati na atusubih@gmail.com

Back To Top