skip to Main Content
Asocijacija trenera i učitelja skijanja u Bosni i Hercegovini

1. SEMINAR ZA U2 i U3

Prvi dio seminara za Rang U2 i U3 održaće se na dvije lokacije.
Svi kandidati biraju mjesto gdje će da prisustvuju seminaru:

  1. Bjelašnica, 13 – 16. 02. 2020. Okupljanje u 09:00 u Benettonu
  2. Jahorina, 13 – 16.02.2020. (noćno skijanje) Okupljanje u 17:30, hotel Sport na Poljicama

Svi kandidati moraju obavezno da pošalju prijavu ( PRIJAVA_U2_U3 ) sa naznačenom lokacijom za prisustvo seminaru.
Pravo pristupa seminaru za rang U2 imaju kandidati koji su položili za U1 2018. godine i ranije.
Pravo pristupa seminaru za rang U3 imaju kandidati koji su položili za rang U2 2019. godine i ranije.
Svi kandidati koji pristupaju za rang U2 i U3 moraju da posjeduju ovjerenu licencu U1 odnosno U2.

Prijave poslati na atusubih@gmail.com

Back To Top