skip to Main Content
Asocijacija trenera i učitelja skijanja u Bosni i Hercegovini

SEMINAR 2 – Bjelašnica

ZA NOVE KANDIDATE KOJI SU POLOŽILI ULAZNI TEST i SEMINAR ZA „UČ.2“ i prvim dijelom seminara za UČITELJA 3 (ISIA)
(srijeda, četvrtak, petak i subota 8., 9.,10. i 11. 02.2023.)
Bjelašnica – (četiri dana) sa početkom u 09:00 sati.
(teorijska nastava – video analiza, poslijepodne)

Pravo pristupa seminaru za rang U2 imaju kandidati koji su položili za U1 2021. godine i ranije.
Pravo pristupa seminaru za rang U3 imaju kandidati koji su položili za rang U2 2022. godine i ranije.
Svi kandidati koji pristupaju za rang U2 i U3 moraju da posjeduju ovjerenu licencu U1 odnosno U2.

Prijave poslati na atusubih@gmail.com

Back To Top