skip to Main Content
Asocijacija trenera i učitelja skijanja u Bosni i Hercegovini

SEMINAR 3 – Bjelašnica

Seminar 3a
Za nove kandidate sa izlaznim ispitom i seminarom za polaganje za U2 i U3

  • Bjelašnica, 12.03. do 15.03.2024. (četiri dana) sa početkom u 09:00 sati.
  • Bjelašnica 15.03.2024. praktični ispit za sve rangove u 09:00 sati.

( poslijepodnevna  teorijska nastava u toku seminara)

Back To Top