skip to Main Content
Asocijacija trenera i učitelja skijanja u Bosni i Hercegovini

SEMINAR 3 – Bjelašnica

Seminar 3a
Za nove kandidate sa izlaznim ispitom i seminarom za polaganje za U2 i U3

  • Bjelašnica, 16.03. do 19.03.2023. (četri dana) sa početkom u 09:00 sati.
  • Bjelašnica 19.03.2023. praktični ispit za sve rangove u 09:00 sati.
Back To Top