skip to Main Content
Asocijacija trenera i učitelja skijanja u Bosni i Hercegovini

SEMINAR 3 – Vlašić

Seminar 3a
Za nove kandidate sa izlaznim ispitom i seminarom za polaganje za U2 i U3

  • Vlašić, 10.03. do 12.03.2023. (četri dana) sa početkom u 10:00 sati.
  • Vlašić 18.03.2023. praktični ispit za sve rangove u 10:00 sati.
Back To Top