skip to Main Content
Asocijacija trenera i učitelja skijanja u Bosni i Hercegovini

SEMINAR 3

ZA NOVE KANDIDATE SA IZLAZNIM ISPITOM i SEMINAR SA POLAGANJEM za UČITELJA 2 i UČITELJA 3
Vlašić (opcija Kupres), od 05.02. do 07.02.2021.
(3 dana) sa početkom u 10:00 sati.

Back To Top