skip to Main Content
Asocijacija trenera i učitelja skijanja u Bosni i Hercegovini

SEMINAR 3 – Jahorina

Seminar 3a
Za nove kandidate sa izlaznim ispitom i seminarom za polaganje za U2 i U3

  • Jahorina, 09.03. do 12.03.2023. (četri dana) sa početkom u 09:00 sati.
  • Jahorina 12.03.2023. praktični ispit za sve rangove u 09:00 sati.

Rezultati_Ispit_U1-U2-U3_12032023

Back To Top