skip to Main Content
Asocijacija trenera i učitelja skijanja u Bosni i Hercegovini

SEMINAR 3a

ZA NOVE KANDIDATE KOJI SU POLOŽILI ULAZNI TEST i SEMINAR ZA „UČ.2“ i prvim dijelom seminara za UČITELJA 3 (ISIA)
(četvrtak, petak, subota i nedelja 11., 12.,13. i 14. 02.2021.)

Jahorina – (četiri dana) sa početkom u 09:00 sati.

Back To Top