skip to Main Content
Asocijacija trenera i učitelja skijanja u Bosni i Hercegovini

SEMINAR 4 – TEORIJSKI

ZA NOVE KANDIDATE SA IZLAZNIM ISPITOM i TEORIJSKI SEMINAR SA POLAGANJEM
za UČITELJA 2 i UČITELJA 3
Sarajevo, FASTO, 09., 10. i 11.04. 2020. u 17:00 sati

Back To Top