skip to Main Content
Asocijacija trenera i učitelja skijanja u Bosni i Hercegovini

SEMINAR 4 -TEORIJSKI

ZA NOVE KANDIDATE SA IZLAZNIM ISPITOM i TEORIJSKI SEMINAR SA POLAGANJEM za UČITELJA 3

Sarajevo, FASTO, 11. do 15.04. 2022. u 17:00 sati   (ili online)

Back To Top