skip to Main Content
Asocijacija trenera i učitelja skijanja u Bosni i Hercegovini

SEMINAR 4 – Teorijski

Seminar 4
ZA NOVE KANDIDATE SA IZLAZNIM ISPITOM i TEORIJSKI SEMINAR SA POLAGANJEM za UČITELJA 3

Sarajevo, FASTO, 18. do 21.04. 2023. u 17:00 sati   (dio će biti online)

Back To Top