skip to Main Content
Asocijacija trenera i učitelja skijanja u Bosni i Hercegovini

SNOWBOARD – 2. Seminar

SEMINAR 2 – ZA NOVE KANDIDATE ZA U1

Jahorina  09.-13.03.3020 (5 dana – uključujući, teorijsku nastavu i praktični dio ispita) sa početkom u 09:00 sati.

TEORIJSKI DIO ISPITA, April ( naknadno objavljivanje mjesta i datuma polaganja)

Back To Top