skip to Main Content
Asocijacija trenera i učitelja skijanja u Bosni i Hercegovini

SNOWBOARD – Seminar 2 – svi rangovi

SEMINAR 2  – Snowboard

Jahorina  04.-07.03.2024.  u 09:15 sati.

Okupljanje plato Poljice u 09:15.Rad u grupi do 14:00

 

Back To Top