skip to Main Content
Asocijacija trenera i učitelja skijanja u Bosni i Hercegovini

Ulazni test i seminar U1 – Vlašić

Ulazni test i početak seminara za U1

  • Vlašić  – 04. i 05.02. 2023.  u 10:00 h
Back To Top