skip to Main Content
Asocijacija trenera i učitelja skijanja u Bosni i Hercegovini

Kontakt

Asocijacija trenera i učitelja skijanja u Bosni i Hercegovini (ATUSuBIH)

Patriotske lige 41
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
E-mail: atusubih@gmail.com

Tel: +387 33 211 537
Fax: +387 33 211 537

Back To Top