skip to Main Content
Asocijacija trenera i učitelja skijanja u Bosni i Hercegovini
Search
Ukupan broj učitelja: 955
atusIDPrezimeImeRangSportVaži do/ Valid to
830 ĆATOVIĆ EMA U1 Alpsko
831 ČAUŠEVIĆ FADIL U3 Alpsko
1622 ČAUŠEVIĆ DENIS U1 Alpsko 10/2024
1634 ČAVIĆ ALEKSANDAR U1 Alpsko 10/2024
832 ČEGAR ZORAN U2 Alpsko
1361 ČEJVAN SANIN U1 Alpsko 12/2020
833 ČEKIĆ RAJKO U1 Alpsko
834 ČEKIĆ RAJKO U1 Alpsko
1567 ČELIK EDIN U1 Alpsko 12/2023
1471 ČENGIĆ AJDIN U1 Alpsko 10/2024
1497 ČENGIĆ AMAR U1 Alpsko 10/2024
1641 ČEREKOVIĆ FILIP U1 Alpsko 10/2024
838 ČEREMIDŽIĆ TATJANA U1 Alpsko 10/2025
836 ČEREMIDŽIĆ ĐORĐE U3 Alpsko 12/2024
837 ČEREMIDŽIĆ TANJA U1 Alpsko
835 ČEREMIDŽIĆ DEJAN U3 Alpsko 12/2024
1417 ĆEREMIDŽIĆ TEODORA U2 Alpsko 10/2025
1527 ĆEREMIDŽIĆ PETAR U1 Alpsko 10/2025
840 CERIĆ ZLATAN U3 Alpsko 10/2023
839 CERIĆ TANJA U2 Alpsko 12/2020
841 CEROVIĆ MARKO U2 Alpsko 10/2024
1403 ČIČAK MARKO U1 Alpsko 12/2020
842 ČIČKOVIĆ BARBARA ANETA U2 Alpsko
844 CICOVIĆ RADAN U1 Alpsko 12/2020
843 CICOVIĆ MLADEN U1 Alpsko 12/2020
1533 CICOVIĆ NEMANJA U2 Snowboard 12/2023
1621 CICOVIĆ LUKA U1 Alpsko 10/2024
1629 CICOVIĆ PREDRAG U1 Alpsko 10/2024
845 CIKOTIĆ KENAN U1 Alpsko
1473 ĆIMIĆ ADNAN U1 Alpsko 10/2025
846 ĆIRIĆ IRINA U1 Alpsko 12/2022
847 ĆIRIĆ MLADEN U1 Alpsko
1434 ČOGIĆ ALEN U1 Alpsko
1437 ČOGIĆ ALEN U1 Alpsko 10/2024
848 ČOLAN ESMINA U2 Alpsko
851 ČOLIĆ MIRO U3 Alpsko 12/2021
849 ČOLIĆ ADNAN U1 Alpsko 12/2023
850 ČOLIĆ JOSIP U1 Alpsko
852 ĆORIĆ SIMO U1 Alpsko 12/2024
853 ĆORSOVIĆ SAŠA U3 Alpsko 12/2022
856 ĆOSIĆ ZORAN U1 Alpsko
855 ĆOSIĆ VAHID U1 Alpsko
854 ČOSIĆ TAIB U2 Alpsko
1638 ĆOSIĆ STEFAN U1 Alpsko 10/2024
857 ĆOSOVIĆ MIROSLAV U3 Alpsko
859 ČOVIĆ ŽARKO U1 Alpsko
858 ČOVIĆ ALEKSANDRA U1 Alpsko
860 CRNKIĆ MUHO U1 Alpsko
1529 CRNOJA GORAN U1 Alpsko 12/2023
861 CRNOMAT DEJAN U3 Alpsko 12/2024
isia
ucitelj1
ucitelj2
ucitelj3
Back To Top